Behandling og høreprøve

Har du et høretab eller hørenedsættelse, kan Furesø Hørecenter tilbyde dig behandling og høreprøve. Hos os er du i trygge hænder gennem hele forløbet.

Første besøg

Vi anbefaler, at medbringe en ægtefælle, et familiemedlem, ven eller veninde til konsultationen og til tilpasningen. Der er mange informationer, og 4 ører hører bedre end 2. 

Når du bestiller tid hos Furesø Hørecenter, vil vi spørge ind til, om du har haft høreapparater før, eller om det er første gang du henvender dig til en høreklinik. På den baggrund ved vi, hvordan vi bedst fremadrettet kan vejlede dig.

Erfaren bruger af høreapparat

Er du erfaren og har haft høreapparater før, får du tid til en konsultation, hvor vi udover høreprøverne vil tale sammen, og kortlægge alle væsentlige forhold omkring din hørelse i dag.

Vi vil tale om ørernes anatomi, din hverdag, dine erfaringer med høreapparater, og dine ønsker og krav til høreapparaterne.

Ud fra de forskellige høreundersøgelser og vores samtale, vil vi sammen finde frem til de høreapparater der bedst passer til dig, og matcher dine behov for effektivitet, muligheder, design, synlighed og pris.

Er det første gang du henvender dig til en høreklinik, starter vi med at lave en høreprøve for at få konstateret, om der er et reelt behandlingskrævende høretab.

Vi gennemgår høreprøven, og holder den op imod din egen oplevelse af din hørelse i din hverdag.

Du vil enten gå glad fra klinikken med en vished om, at du må vente lidt endnu med at få høreapparater. Eller du vil gå glad fra klinikken i forventningen om, at du snart vil få nogle høreapparater, der kan forbedre din hørelse i din hverdag. 

Mange faktorer spiller ind i forhold til at få høreapparater. Din egen motivation er dog den vigtigste.

Første gang du anskaffer dig høreapparater, og skal ansøge om det offentlige tilskud, skal du have en henvisning fra en øre-næse-halslæge. Henvisningen fra ørelægen er regionens sikkerhed for, at du er berettiget til det offentlige tilskud.

Furesø Hørecenter sørger for det administrative omkring ansøgningen til regionen.

Hvis du har fået høreapparater før, behøver du ikke en ny henvisning fra en ørelæge. For så er det allerede konstateret, at du har et høretab, som berettiger til det offentlige tilskud.

Hos Furesø Hørecenter kan vi tilbyde en tid hos vores øre-næse-halslæge.

Hos Furesø Hørecenter har vi taget et valg. Vi arbejder kun med den nyeste teknologi fra vores 4 faste leverandører. Det betyder for dig, at du får de sidste nye produkter der er udviklet.

Vi ønsker, at vores kunder får den bedst mulige hørelse, med den bedst mulige teknologi markedet tilbyder. Den nyeste teknologi på markedet kommer i forskellige niveauer. Læs mere om forskellene under priser.

Gratis og uforpligtende høreprøve

Vi vil altid forsøge at finde den bedste løsning til dig, så du får optimalt udbytte af dine høreapparater.

Vi opfordrer derfor til, at du en gang om året får foretaget en ny høreprøve og indstilling af dine høreapparater. På den måde sikrer vi, at dine høreapparater er indstillet bedst muligt efter din hørelse.

Din hørelse kan ændre sig mere eller mindre i løbet af noget tid. Vi mener derfor, at det er en god idé med en årlig høreprøve, da selv en lille ændring på enkelte frekvenser, kan gøre en forskel for dig.

Vi foretager altid en grundig høreprøve, og ser på anatomien af øret. Høreanalysen viser os de faktiske data og graden af høre- og frekvenstab.

I en efterfølgende samtale om dine ønsker og krav, danner vi os, sammen med dig, en mening om hvilken type høreapparat, som vil være optimalt til dit hørebehov.

Høreprøve og rådgivning er altid uforpligtende og gratis.

Hvilke høreapparater er de bedste?

Mange faktorer spiller ind, og det er svært at svare entydigt på.

Udover de undersøgelser vi foretager, og den måde vi indstiller høreapparaterne på, spiller din generelle oplevelse af lyd ind. Tilvænningen, din motivation og hvor mange timer du anvender dine høreapparater. 

Jo bedre dialog vi får sammen med dig, jo bedre kan vi sammen nå frem til en bedre hørelse for dig.

Et uafhængigt hørecenter

Furesø Hørecenter er et uafhængigt hørecenter. Derfor kan vi tilbyde dig det produkt vi vurderer, vil give dig det mest optimale resultat. 

REM måling

Når høreapparaterne kommer fra producenterne, skal de programmeres og indstilles personligt, så de passer til dig.

Tinnitus

Tinnitus er den lægelige betegnelse for øresusen, og betyder ”ringen for ørerne”. Det er en lyd som man hører inde i hovedet/ørerne.

Hørelse

Hørelsen er interessant, men også utrolig kompliceret. Der bliver derfor konstant forsket i hørelse, høretab og hjernens funktioner.

Skal vi ringe dig op?