Pårørende

Familie og venner kan have afgørende indflydelse på, om din ægtefælle, ven eller veninde kommer godt i gang med sit høreapparat.

Hvordan kan du hjælpe bedst

Familie og venners støtte er noget af det mest afgørende for, om en ny høreapparatbruger bliver glad for sit nye høreapparat, eller om det havner i skuffen. 

I de første uger og måneder skal man som ny høreapparatbruger, først vænne sig til nye og måske glemte lyde. 

Det er en helt ny verden, og vi vil fortælle lidt om, hvordan du som pårørende bedst kan hjælpe til en god begyndelse. 

Ros, og vær opmuntrende

Det tager tid for hjernen at vænne sig til, at der pludselig bliver sendt lyd ind i områder, hvor der længe har været helt stille. Hjernen skal lære at tolke de nye signaler. 

Det bedste, du kan gøre i denne tilvænningsperiode, er at være tålmodig, forstående og acceptere at tilvænningen tager tid. Undlad at kritisere når høreapparaterne ikke bruges. Ros i stedet når de bliver brugt – det virker meget mere opmuntrende! 

En hørenedsættelse kan have psykologiske følger som f.eks. depression, indelukkethed eller mindreværdsfølelse. Kommunikationsproblemer påvirker både private forhold og arbejdsrelaterede forhold. Det er derfor vigtigt at tage hånd om disse problemstillinger.

Ofte kan det være af stor betydning for personen med høretab, at få lov til at fortælle frit om sine oplevelser og problemer med høretabet, og blot blive lyttet til. Pas på ikke at lægge ord i munden på ham/hende, da det kan give en følelse af ikke at blive forstået.

Prøv eventuelt at spørge høreapparatbrugeren, hvordan han eller hun oplever brugen af høreapparat i forskellige lyttesituationer. Så ved du hvilke lyde eller situationer du kan forsøge at undgå, og hvornår der er ekstra brug for din hjælp og opmærksomhed. 

Kommunikation med en hørehæmmet

Høreapparater forbedrer den overordnede evne til at høre. Alligevel kan der være enkelte situationer, hvor de ikke hjælper. Det er derfor yderst betydningsfuldt stadig at tænke på, at overholde de mest almindelige regler for kommunikation med en hørehæmmet – også selvom han/hun har sine høreapparater på.

Gode råd om kommunikation med en hørehæmmet:

Husk, at en smule ekstra hensyn og anstrengelse vil være en stor hjælp for en ny høreapparatbruger, der skal have det bedste ud af sit nye høreapparat.

Har du som pårørende spørgsmål til hvordan du bedst kan hjælpe, støtte og kommunikere med en hørehæmmet, er du velkommen til at kontakte os. Furesø Hørecenter har mange års erfaring i at vejlede både høreapparatbrugere og pårørende.

Pårørende er meget velkomne

Vi anbefaler, at du altid tager én pårørende med til dine besøg hos Furesø Hørecenter, så I er 2 til at høre og opleve hvad vi gennemgår til vores konsultationer sammen.

Vi gennemgår mange forskellige informationer, og ofte i detaljer. Det kan derfor være godt at have en at tale med bagefter, om alt det der er blevet fortalt. 

Et uafhænigt hørecenter

Furesø Hørecenter er et uafhængigt hørecenter. Derfor kan vi tilbyde dig det produkt vi vurderer, vil give dig det mest optimale resultat.

Hvad er et hørecenter

Et hørecenter er en klinik, der har tilknyttet audiologister, som udfører undersøgelser af menneskers hørelse.

Hvad tilbyder vi

Furesø Hørecenter tilbyder dig en gratis undersøgelse af dine ører, med tilhørende gratis afprøvning af høreapparater.

Hørelse

Hørelsen er interessant, men også utrolig kompliceret. Der bliver derfor konstant forsket i hørelse, høretab og hjernens funktioner.

Skal vi ringe dig op?