Hørelse

Der bliver konstant forsket i hørelse, høretab og hjernens funktioner. Vores hørelse er i sig selv yderst interessant, men også utrolig kompliceret. 

Fakta om hørelse

Lydens vej går gennem det ydre øre, mellemøret og videre ind til det indre øre, hvor de mange tusinde indre hårceller omdanner lydene til impulser, som formidles videre op til vores hjerne. 

Jo ældre vi bliver, jo større kognitive udfordringer får vi i forhold til hukommelse, indlæring og koncentration. Vi bliver naturligt langsommere til flere ting.

Træning af hjernen

Det er derfor vigtigt at holde hjernen i form, og træne hjernen. Når du har et høretab, mangler hjernen de impulser den får via hørelsen. Det kan betyde, at hjernen skrumper ved manglende stimulans.

Når du har et høretab, bruger du ubevidst enormt mange ressourcer på at lytte. Det kan være meget anstrengende, og du bliver hurtigere træt i selskab med flere mennesker, eller situationer hvor du har behov for at høre.

Forskningen peger på at, ubehandlet høretab har konsekvenser i forhold til demens og depression. Der er større risiko for at udvikle demens og depression, hvis du har et høretab.

Risikoen for at få nedsat hørelse er ca. dobbelt så stor for diabetikere, sammenlignet med resten af befolkningen.

Vi hører med ørerne men lytter og analyserer med hjernen. Høresansen er den første af vores sanser der bliver udviklet og nogle mener at det er den sidste sans der er aktiv inden vi dør. Hørelse er vigtig i forhold til vores kommunikation og balance. Mennesket kan opfatte lyde fra 20-20.000 kH. Når vi bliver ældre, forsvinder hørelsen i de lyse frekvenser.

Socialt samvær

At kunne høre og opfatte lyd er utroligt vigtigt. Takket være hørelsen kan vi kommunikere, deltage i socialt samvær, modtage informationer, lytte til musik og glæde os over naturens lydunivers. 

Når vi oplever og mærker livet, arbejder alle sanserne selvfølgelig sammen. Men når vi vil opnå social kontakt, er høresansen den vigtigste. Hørelsen hænger derfor nøje sammen med den menneskelige psyke.

Sagt på en anden måde:
Mister du synet, mister du kontakten til ting, mister du hørelsen, mister du kontakten til mennesker. Citat: Immanuel Kant

Et uafhængigt hørecenter

Vi er et uafhængigt hørecenter. Derfor kan vi tilbyde dig det produkt vi vurderer, vil give dig det mest optimale resultat. 

Oprens af ører

Furesø Hørecenter kan oprense ører for voks ved brug af cerumen slynge og cerumen tang, samt med skylning.

REM måling

Når høreapparaterne kommer fra producenterne, skal de programmeres og indstilles personligt, så de passer til dig.

Hvad tilbyder vi

Furesø Hørecenter tilbyder dig en gratis undersøgelse af dine ører, med tilhørende gratis afprøvning af høreapparater.

Skal vi ringe dig op?