REM måling

Når vi modtager høreapparater fra vores producenter, kan de ikke bruges med det samme. Høreapparaterne skal først programmeres og indstilles.
Hver producent har hver deres rationale, deres opskrift på, hvordan de synes, at et givent høretab skal forstærkes.

Tilpasning af høreapparater

Man kan forstærke lydene forskelligt, både mere eller mindre. De lyde høreapparaterne opfanger, skal også programmeres forskelligt afhængig af om det er svage, moderate eller kraftige lyde. Ofte bliver de svage lyde forstærket mere, og de kraftige lyde forstærkes mindre.

Gennemsnitlig tilpasning af høreapparatet

Alle producenter bruger 3 faktorer til at udregne hvilken forstærkning de mener høreapparatet skal give, og deraf hvilken programmering der skal laves for at tilpasse høreapparatet.

  1. Høretabet – resultatet af høreprøven
  2. Producentens eget rationale
  3. En gennemsnitlig øregang på 2 cm3 (kubik)

Ovenstående programmering af høreapparater har været den mest almindelige i Danmark. Det er samtidig også det vi kalder en gennemsnitlig tilpasning.

Personlig tilpasning af høreapparatet

Hos Furesø Hørecenter tilpasser vi høreapparaterne personligt til dig, ved hjælp af REM måling. REM står for Real Ear Messurement.

Når vi kigger ind i din øregang, kan vi konstatere om der er masser af plads, eller om øregangen er snæver. Men vi kan ikke ved øjemål se, hvordan din øregang er i forhold til det producenterne, regner med. Derfor udfører vi REM måling.

En REM måling vil give dig den bedste taleforståelighed og validering af høreapparatet.

Validering af lyd sikrer optimal taleforståelighed

Ved hjælp af denne måling laver vi en validering af lyden foran din trommehinde, mens du har høreapparaterne i øret.

Vi måler på høreapparatet, og konstaterer om høreapparatet giver den korrekte forstærkning, om det skruer for meget op eller for lidt, på de forskellige frekvenser og lydniveauer.

På den måde ved vi, at vi justerer på det korrekte udgangspunkt i forhold til dit høretab, dit øre og med det givne høreapparat. REM målingen er med til at sikre optimal taleforståelighed.

Et uafhængigt hørecenter

Furesø Hørecenter er et uafhængigt hørecenter. Derfor kan vi tilbyde dig det produkt vi vurderer, vil give dig det mest optimale resultat. 

Gratis høreprøve

Høreprøven vil fortælle dig om du har et høretab, og i hvilken grad. Høretab skal have en vis størrelse, før et høreapparat giver effekt.

Producenter

Furesø Hørecenter samarbejder med de producenter vi vurderer, har de bedste høreapparater på markedet.

Tilskud til høreapparater

Vi sørger for det administrative ved indhentning af tilskud til dine høreapparater, så du ikke skal tænke på det.

Skal vi ringe dig op?