Gratis høreprøve

Vi starter en høreprøve med at videoskopiere øregangene. Vi ser om trommehinden er fri for voks. Vi kan konstatere, om der er eksem, voks, perforation af trommehinden, og øregangens beskaffenhed. 

Gratis høreprøve

Vi tilbyder dig en gratis og helt uforpligtende høreprøve, hvor du kan få afklaret om du har et høretab. Ved en gratis høreprøve er der typisk 2 veje det kan gå:

  1. Du har normal hørelse. Vi gennemgår høreprøven (audiogrammet) med dig, og forklarer, hvad status er.

  2. Du har et høretab, mindre eller større. Vi gennemgår høreprøven (audiogrammet) med dig, og rådgiver om situationen.

Gratis afprøvning af høreapparater

Det kan svært at forholde sig til hvad et høretab er. Derfor vil en afprøvning af høreapparater give dig en oplevelse af at få den lyd, som du mangler. 

Undersøgelser ved høreprøven

Vi dokumenterer ved at tage billeder som tilføjes journalen, og derved følger vi udviklingen over tid. F.eks. ved en perforation af trommehinden, holder vi øje med om den vokser sammen som den skal. Vi holder også øje med, om eksem eller irritation bliver bedre.

Ved ekstra skærme i alle vores behandlerrum, kan du følge med i undersøgelsen. Er der ørevoks fjernes dette.

Du kan læse mere om hvordan vi fjerner ørevoks under ”oprens af ører”. Efter otoskopien, udfører vi selve høreprøven. 

Du kan læse mere her på siden om hvordan høreprøven foregår.

Høreprøven består af 7 forskellige undersøgelser:

1.

Luftledning

Vi anvender EarLink skumpropper, da de har en højere dæmpningsgrad for støj end almindelige høretelefoner. Dermed sikres at øregangen ikke klapper sammen under høreprøven, og giver et kunstigt høretab. 

Du vil høre forskellige toner i forskellig lydstyrke. Din opgave er at svare ” JA”, på alle de toner du hører, uanset om du hører dem tydeligt eller langt væk. På den måde finder vi din høretærskel, altså de toner du lige akkurat kan høre.

2.

SRT - Speech Recognition Threshold

Du bliver bedt om at gentage 3 forskellige tal ved forskellige lydstyrker. Det gør vi for at finde det svageste niveau, hvorfra du kan gentage 2 ud af 3 tal.

3.

DS - Discrimination Score

Du bliver præsenteret for en stemme, som siger forskellige ord ved samme lydstyrke. Men samtidig vil du høre støj i dit modsatte øre. Du bedes gentage alle de ord du kan.

Denne test fortæller om du udover høretabet, også har det vi kalder skelnetab. Det betyder, at du godt kan høre der bliver sagt noget, men ikke umiddelbart forstår hvad der bliver sagt. 

4.

Benledning

Her sætter vi en bøjle bag dit ene øre, og du beholder den ene prop i øret. Du bliver præsenteret for forskellige toner igen, men nu bliver du bedt om at fortælle hvor du hører tonen henne.

Du skal derved lokalisere om du hører tonen til højre, venstre eller midtfor. Denne test fortæller os om dit høretab er konduktivt eller perceptivt. Se mere om dette under ”høretab.”

5.

Tymp måling

Denne måling er automatisk. Du får en prop i hvert øre. Nu vil du høre en tone. Når testen starter, mærker du et tryk i øret. Her bliver elasticiteten af din trommehinde målt, samtidig med at vi får et billede af, hvor meget plads du har i dit mellemøre.

Testen vil også vise om du har undertryk eller overtryk i mellemøret, hul på trommehinden, eller om mellemøret er fyldt med væske. Hvis du har dræn, kan vi også konstatere om drænet fungerer som det skal. 

6.

Reflex måling

Denne måling er automatisk. Du hører toner i dit øre der langsomt stiger i styrke. Det kan føles lidt ubehageligt, da lydene kan opleves kraftige.

Denne undersøgelse fortæller os om du er lydoverfølsom. Toner vil blive skruet op indtil din egen reflex i mellemøret reagerer. Hvis du tidligere er opereret i øret, springes denne test over.

7.

Quick Sin

Nu bliver du sat et andet sted i lydrummet. Du skal sidde med ansigtet mod en højtaler, hvorfra du vil høre en stemme sige sætninger med 5 ord i hver. Du bedes gentage alle de ord du kan høre.

Samtidig vil du høre tale bagfra, der langsomt stiger i styrke. På den måde vil det blive mere svært for dig at høre hvad der bliver sagt forfra.

Denne test afslører din egen evne til at filtrere unødig støj fra, og vi kan konstatere hvordan dit SNR – Signal to Noise Ratio – er.

Få gratis høreprøve

Furesø Hørecenter tilbyder dig en gratis høreprøve, hvor vi undersøger, om du har et høretab.  

Høreprøven kan give dig en afklaring på, hvorvidt du har et høretab, og i hvilken grad. 

Kontakt os her, så vi kan finde et tidspunkt, hvor vi laver en gratis høreprøve på dig.

Uafhængigt hørecenter

Vi har valgt at være et uafhængigt hørecenter, og vælger altid det produkt der bedst opfylder de behov du har brug for, rent høremæssigt og funktionsmæssigt. 

Årlig høreprøve

Høreprøven vil fortælle dig om du har et høretab, og i hvilken grad. Høretab skal have en vis størrelse, før en behandling med høreapparater giver effekt.

Det kan være svært selv at vurdere, om du har et høretab.
Derfor anbefaler vi, at du får tjekket din hørelse en gang om året fra du er fyldt 55 år.

Et uafhængigt hørecenter

Furesø Hørecenter er et uafhængigt hørecenter. Derfor kan vi tilbyde dig det produkt vi vurderer, vil give dig det mest optimale resultat. 

Hvad tilbyder vi

Furesø Hørecenter tilbyder dig en gratis undersøgelse af dine ører, med tilhørende gratis afprøvning af høreapparater.

Høreapparater

Hvilket høreapparat du skal bruge, er noget vi finder ud af sammen efter første konsultation, hvor vi har en grundig samtale.

Priser på høreapparater

Alle høreapparater kan forstærke lydene. Men der er forskel på kvaliteten af lyden, og derfor også på prisen.

Skal vi ringe dig op?