GDPR/Privatlivspolitik

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig, indsamler og behandler Furesø Hørecenter en række personoplysninger om dig.

Her i vores privatlivspolitik kan du læse hvordan Furesø Hørecenter behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Furesø Hørecenter – privatlivspolitik

Alle ansatte hos Furesø Hørecenter har tavshedspligt, når det gælder oplysninger om dit høretab og andre personlige oplysninger, som personalet bliver vidende om under din behandling.

Som udgangspunkt må ingen oplysninger udveksles uden dit samtykke. Det gælder f.eks. oplysninger til speciallæge, dine pårørende og andre myndigheder.

Furesø Hørecenter indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Evt. e-mailadresse
  • Familierelationer
  • Arbejdsrelationer
  • Sociale relationer

Særlig kategori af personoplysninger (følsomme personoplysninger):

  • Personnummer
  • Helbredsoplysninger
  • Journaloplysninger

Videregivelse af oplysninger

Furesø Hørecenter videregiver aldrig oplysninger i større omfang end påkrævet til det konkrete formål. Personalet vurderer derfor altid relevansen af oplysninger der videregives. Du har altid ret til helt eller delvist at frabede dig at der videregives oplysninger.

Opbevaringspligt

Vi gør opmærksom på, at Furesø Hørecenter har pligt til at opbevare oplysninger i minimum 5 år jf. gældende regler i sundhedsloven. Yderligere regler mv. findes i sundhedsloven på Retsinformation.dk.

Dine personoplysninger opbevares af vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af, og efter instruks fra os.

Databehandler

Vores databehandler er på nuværende tidspunkt OptikIT A/S, Møllehaven 8, 4040 Jyllinge.

Rettigheder og klageinstans

Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt til personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, og retten til at få slettet oplysninger.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Skal vi ringe dig op?