FHC Best Practice

Der findes Best Practice indenfor flere forskellige brancher bl.a. sundhedssektoren og håndværkerbranchen.

Best Practice

Best Practice er en måde at sikre resultatet er bedst muligt, udført med størst sikkerhed, for at opnå den højeste og bedste kvalitet.

Best Practice Clinic

Furesø Hørecenter anvender den amerikanske ”Guidelines for the Audiologic Management of Adult Hearing Impairment” som baggrund for Furesø Hørecenters koncept og arbejdsmetoder. 

Indenfor audiologien er der en lang række hensyn at tage, for at kunne kalde sig en Best Practice Clinic. Når du vælger en Best Practice Clinic, er du sikker på at få det optimale ud af dine høreapparater.

Hvis du ønsker mere end en standard og gennemsnitlig behandling og vil hjælpes bedst muligt – i alle de år du har høreapparater – bør du blive kunde hos Furesø Hørecenter.

Eksempel på områder

Følgende er eksempler på områder i Best Practice, der ligger til grund for den høje kvalitet og bedste udbytte:

Et uafhængigt hørecenter

Vi er et uafhængigt hørecenter. Derfor kan vi tilbyde dig det produkt vi vurderer, vil give dig det mest optimale resultat.

Oprens af ører

Furesø Hørecenter kan oprense ører for voks ved brug af cerumen slynge og cerumen tang, samt med skylning.

Pårørende

Familie og venner kan have stor indflydelse på, om din ægtefælle, ven eller veninde kommer godt i gang med sit høreapparat.

Priser på høreapparater

Alle høreapparater kan forstærke lydene. Men der er forskel på kvaliteten af lyden, og derfor også på prisen.

Skal vi ringe dig op?