Service og garanti

Du kan trygt købe dine høreapparater, tilbehør til høreapparater og høreværn hos Furesø Hørecenter.

Service og garanti hos Furesø Hørecenter

Der ydes 4 års service i forbindelse med anskaffelse af høreapparater hos Furesø Hørecenter, og garanti efter gældende lovgivning.

Servicen indeholder:

  • Undervisning i anvendelse af dit høreapparat, som sikrer at du får kendskab til høreapparatets muligheder, og kan betjene det således, at de begrænsninger hørenedsættelsen medfører i dagligdagen mindskes, samt sikrer at du bliver i stand til at benytte høreapparatet korrekt.
  • Undervisning i at sætte høreapparatet korrekt i øret, at kunne anvende høreapparatets funktioner, og at kunne vedligeholde høreapparatet.
  • Skønnes det undervejs i forløbet, at du ikke er i stand til at håndtere og vedligeholde høreapparatet, kan vi hjælpe med kontakt til den kommunale hjemmepleje, med henblik på at afklare muligheden for at få en høreomsorgshjælper tilknyttet dig, som kan hjælpe med dine udfordringer vedrørende høreapparatet.
  • Vejledning og rådgivning om høretekniske hjælpemidler.
  • Efterkontrol: Efterkontrollen er en opfølgning på tidligere indsats. Hermed sikrer vi, at du kan anvende og betjene høreapparatet/tilbehør. Der udføres Frit Felt undersøgelse med og uden høreapparat, for at undersøge behandlingens effekt, samt udlevering af et spørgeskema fra Sundhedsstyrelsen, der er en anonym rapportering fra borger til offentlige myndigheder, vedrørende høreapparatbehandlingen.
  • Lokalisere små fejl ved høreapparatet, og eventuelt sende det til reparation.
  • Udlån af reservehøreapparater i en eventuel reparationsperiode.
  • Justeringstid indenfor 1-2 uger.

Garanti

Der ydes 4 års garanti på høreapparater, omfattende enhver materiale- eller fabrikationsfejl. Undtaget er dog skader og brud forårsaget af vold, overlast, vand, indgreb i høreapparatet og manglende vedligeholdelse.

I overensstemmelse med købelovens regler ydes 2 års reklamationsret på de leverede produkter, som fjernbetjeninger, TV-streamer og mv.

Furesø Hørecenter opfordrer altid til, at du kontakter dit eget forsikringsselskab, og spørger ind til indboforsikringen, hvorvidt høreapparater er omfattet, og på hvilke vilkår.

Uafhængigt hørecenter

Vi har valgt at være et uafhængigt hørecenter, og vælger altid det produkt der bedst opfylder de behov du har brug for, rent høremæssigt og funktionsmæssigt. 

Forsikring på dine høreapparater

Du kan tilkøbe en forsikring på dine nye høreapparater.

På den måde er du sikker på at være dækket, hvis du skulle være uheldig at miste eller beskadige dine høreapparater.

Et uafhængigt hørecenter

Furesø Hørecenter er et uafhængigt hørecenter. Derfor kan vi tilbyde dig det produkt vi vurderer, vil give dig det mest optimale resultat. 

Tilskud til høreapparater

Vi sørger for det administrative ved indhentning af tilskud til dine høreapparater, så du ikke skal tænke på det.

Høreapparater

Hvilket høreapparat du skal bruge, er noget vi finder ud af sammen efter første konsultation, hvor vi har en grundig samtale.

Om Furesø Hørecenter

Med over 20 års erfaring, har vi dannet et solidt grundlag for en optimal behandling med høreapparater.

Skal vi ringe dig op?