Høretab

Der kan være mange årsager til et høretab. Derfor er det også individuelt, hvordan et høretab afhjælpes eller behandles. 

Konduktive og perceptive høretab

Høretab kan groft opdeles i konduktive og perceptive høretab. Der kan være mange årsager til dit høretab. Alt efter årsagen, er der forskellige måder at afhjælpe eller behandle høretabet på. 

Konduktive høretab

De konduktive høretab er kendetegnet ved at årsagen til høretabet ligger i det ydre øre og mellemøret. Det vil sige, at høretabet kan skyldes en fysisk blokering af lydens vej indtil høresneglen.

Eksempler på konduktive høretab kan være:

Årsagen til konduktive høretab kan f.eks. være mange mellemørebetændelser der medfører arret og mindre flexibel trommehinde.

Det kan også være et stort hul i trommehinden, eller otosclerosis og slag på hovedet som kan medføre en luxation, det vil sige en afbrydelse i knoglekæden.

De konduktive høretab afhjælpes ofte ved medicin, fjernelse af voks, dræn eller operation.

De perceptive høretab karakteriseres ved at være beliggende i det indre øre, det vil sige øresneglen. Vi har over 20.000 hårceller fordelt tonotopisk i øresneglen.

Hårcellerne svajer frem og tilbage i en gelelignende væske i det indre øre, og afgiver elektriske impulser til hjernen. Hvis disse hårceller er knækkede eller forsvinder, hører vi mindre, fordi hjernen modtager færre impulser.

Med alderen forsvinder hårcellerne naturligt, og dermed får vi det vi kalder aldersbetinget høretab.

Andre ting kan også forårsage hårcelletab i det indre øre, såsom kraftig støj i form af maskinstøj, musik, kanonslag og så videre, samt intensiv antibiotikakur og strålebehandling.

De perceptive høretab afhjælpes med høreapparatsbehandling.

Hørelsen er kompleks

Vores hørelse er meget kompleks. Lydbølger bliver opfanget af vores ydre øre. Disse transmitteres mekanisk via vores øregang, trommehinde og mellemøreknogler.

Fra vores indre øre, cochlear øresneglen, omdannes bevægelsen af hårcellerne til elektriske impulser. Disse impulser rejser en lang vej via vores nervesystem igennem flere stationer, inden hørenerven skal omdanne signalerne til forståelige lyde, som fx tale og musik.

Et uafhængigt hørecenter

Furesø Hørecenter er et uafhængigt hørecenter. Derfor kan vi tilbyde dig det produkt vi vurderer, vil give dig det mest optimale resultat. 

Gratis høreprøve

Høreprøven vil fortælle dig om du har et høretab, og i hvilken grad. Høretab skal have en vis størrelse, før et høreapparat giver effekt.

Tilskud til høreapparater

Vi sørger for det administrative ved indhentning af tilskud til dine høreapparater, så du ikke skal tænke på det.

Producenter

Furesø Hørecenter samarbejder med de producenter vi vurderer, har de bedste høreapparater på markedet.

Skal vi ringe dig op?