Hvad tilbyder vi

Furesø Hørecenter tilbyder dig en gratis undersøgelse af dine ører, med tilhørende gratis afprøvning af høreapparater.

Gratis undersøgelse og afprøvning af høreapparat

For at vi kan give dig de bedste forudsætninger for optimal hørelse, tilbyder Furesø Hørecenter dig en gratis undersøgelse af dine ører. 

Du får derefter mulighed for at låne høreapparater med hjem, så du kan afprøve dem i dine vante omgivelser. 

Undersøgelse af ørerne

Vores hørespecialister laver en visuel undersøgelse af ørerne, og renser for eventuelle fremmedlegemer som ørevoks. Undersøgelserne omfatter:

Indstilling af høreapparater

Undersøgelserne danner grundlag for senere indstilling af dine høreapparater, som tilpasses med en personlig REM tilpasning

Vores hørespecialister vejleder og rådgiver dig selvfølgelig om, hvilke høreapparater der giver den bedste kompensation for et givent høretab og skelnetab.

Høreapparaterne lånes med hjem til afprøvning i egne vante omgivelser, da vi har erfaring med at det skaber det bedste, og mest optimale resultat for dig.

Uafhængigt hørecenter

Vi har valgt at være et uafhængigt hørecenter, og vælger altid det produkt der bedst opfylder de behov du har brug for, rent høremæssigt og funktionsmæssigt. 

Book en tid til en høreprøve

Book tid hos os – vi gør vores ypperste for at hjælpe dig bedst muligt. Under konsultationen vil vi gennemgå alle prøverne, så du forstår hvad de betyder. Her får du afklaring omkring din skelneevne, dit høretab og din evne til at skelne i baggrundsstøj. 

Et uafhængigt hørecenter

Furesø Hørecenter er et uafhængigt hørecenter. Derfor kan vi tilbyde dig det produkt vi vurderer, vil give dig det mest optimale resultat.

Om Furesø Hørecenter

Med over 20 års erfaring, har vi dannet et solidt grundlag for en optimal behandling med høreapparater.

Hørelse

Hørelsen er interessant, men også utrolig kompliceret. Der bliver derfor konstant forsket i hørelse, høretab og hjernens funktioner.

Gratis høreprøve

Høreprøven vil fortælle dig om du har et høretab, og i hvilken grad. Høretab skal have en vis størrelse, før et høreapparat giver effekt.

Skal vi ringe dig op?