Hvad tilbyder vi

Furesø Hørecenter tilbyder dig en gratis undersøgelse af dine ører, med tilhørende gratis afprøvning af høreapparater.

Gratis undersøgelse og afprøvning af høreapparat

For at vi kan give dig de bedste forudsætninger for optimal hørelse, tilbyder Furesø Hørecenter dig en gratis undersøgelse af dine ører. 

Du får derefter mulighed for at låne høreapparater med hjem, så du kan afprøve dem i dine vante omgivelser. 

Undersøgelse af ørerne

Vores hørespecialister laver en visuel undersøgelse af ørerne, og renser for eventuelle fremmedlegemer som ørevoks. Undersøgelserne omfatter:

Indstilling af høreapparater

Undersøgelserne danner grundlag for senere indstilling af dine høreapparater, som tilpasses med en personlig REM tilpasning

Vores hørespecialister vejleder og rådgiver dig om, hvilke høreapparater der giver den bedste kompensation for et givent høretab og skelnetab.

Høreapparaterne lånes med hjem til afprøvning i egne vante omgivelser, da vi har erfaring med at det skaber det bedste, og mest optimale resultat for dig.

Høreprøven består af 7 forskellige undersøgelser:

1.

Luftledning

Vi anvender EarLink skumpropper, da de har en højere dæmpningsgrad for støj end almindelige høretelefoner. Dermed sikres at øregangen ikke klapper sammen under høreprøven, og giver et kunstigt høretab. 

Du vil høre forskellige toner i forskellig lydstyrke. Din opgave er at svare ” JA”, på alle de toner du hører, uanset om du hører dem tydeligt eller langt væk. På den måde finder vi din høretærskel, altså de toner du lige akkurat kan høre.

2.

SRT - Speech Recognition Threshold

Du bliver bedt om at gentage 3 forskellige tal ved forskellige lydstyrker. Det gør vi for at finde det svageste niveau, hvorfra du kan gentage 2 ud af 3 tal.

3.

DS - Discrimination Score

Du bliver præsenteret for en stemme, som siger forskellige ord ved samme lydstyrke. Men samtidig vil du høre støj i dit modsatte øre. Du bedes gentage alle de ord du kan.

Denne test fortæller om du udover høretabet, også har det vi kalder skelnetab. Det betyder, at du godt kan høre der bliver sagt noget, men ikke umiddelbart forstår hvad der bliver sagt. 

4.

Benledning

Her sætter vi en bøjle bag dit ene øre, og du beholder den ene prop i øret. Du bliver præsenteret for forskellige toner igen, men nu bliver du bedt om at fortælle hvor du hører tonen henne.

Du skal derved lokalisere om du hører tonen til højre, venstre eller midtfor. Denne test fortæller os om dit høretab er konduktivt eller perceptivt. Se mere om dette under ”høretab.”

5.

Tymp måling

Denne måling er automatisk. Du får en prop i hvert øre. Nu vil du høre en tone. Når testen starter, mærker du et tryk i øret. Her bliver elasticiteten af din trommehinde målt, samtidig med at vi får et billede af, hvor meget plads du har i dit mellemøre.

Testen vil også vise om du har undertryk eller overtryk i mellemøret, hul på trommehinden, eller om mellemøret er fyldt med væske. Hvis du har dræn, kan vi også konstatere om drænet fungerer som det skal. 

6.

Reflex måling

Denne måling er automatisk. Du hører toner i dit øre der langsomt stiger i styrke. Det kan føles lidt ubehageligt, da lydene kan opleves kraftige.

Denne undersøgelse fortæller os om du er lydoverfølsom. Toner vil blive skruet op indtil din egen reflex i mellemøret reagerer. Hvis du tidligere er opereret i øret, springes denne test over.

7.

Quick Sin

Nu bliver du sat et andet sted i lydrummet. Du skal sidde med ansigtet mod en højtaler, hvorfra du vil høre en stemme sige sætninger med 5 ord i hver. Du bedes gentage alle de ord du kan høre.

Samtidig vil du høre tale bagfra, der langsomt stiger i styrke. På den måde vil det blive mere svært for dig at høre hvad der bliver sagt forfra.

Denne test afslører din egen evne til at filtrere unødig støj fra, og vi kan konstatere hvordan dit SNR – Signal to Noise Ratio – er.

Få gratis høreprøve

Furesø Hørecenter tilbyder dig en gratis høreprøve, hvor vi undersøger, om du har et høretab.  

Høreprøven kan give dig en afklaring på, hvorvidt du har et høretab, og i hvilken grad. 

Kontakt os her, så vi kan finde et tidspunkt, hvor vi laver en gratis høreprøve på dig.

Book en tid til en høreprøve

Book tid hos os – vi gør vores ypperste for at hjælpe dig bedst muligt. Under konsultationen vil vi gennemgå alle prøverne, så du forstår hvad de betyder. Her får du afklaring omkring din skelneevne, dit høretab og din evne til at skelne i baggrundsstøj. 

Et uafhængigt hørecenter

Furesø Hørecenter er et uafhængigt hørecenter. Derfor kan vi tilbyde dig det produkt vi vurderer, vil give dig det mest optimale resultat.

Om Furesø Hørecenter

Med over 40 års erfaring, har vi dannet et solidt grundlag for en optimal behandling med høreapparater.

Hørelse

Hørelsen er interessant, men også utrolig kompliceret. Der bliver derfor konstant forsket i hørelse, høretab og hjernens funktioner.

Gratis høreprøve

Høreprøven vil fortælle dig om du har et høretab, og i hvilken grad. Høretab skal have en vis størrelse, før et høreapparat giver effekt.

Skal vi ringe dig op?